+48 505-125-315 | kluba@pn.pl

Aktualności
11 lutego 2015
Uzupełniono zdjęcia
Trakcja elektryczna, Pomosty sygnałowe
28 stycznia 2015
Uzupełniono zdjęcia
Wskaźniki, Sygnalizatory świetlne na podstawie sygnalizatora (karzełki)
24 stycznia 2015
Uzupełniono zdjęcia
Słupy elektryczne drewniane, słupy telegraficzne drewniane, Latarnie elektryczne metalowe
2 stycznia 2015
Uzupełniono zdjęcia
1851, 1852, 1853, 1854, 1857, 1858, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 - zwrotniki
1 stycznia 2015
Uzupełniono zdjęcia
2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2909 -słupy żelbetowe elektryczne ŻN10. 3672, 3673, 3674 - stopnie do wagonów. 3681, 3682 - inne do taboru.
20 grudnia 2014
Otwarcie strony
    Willkommen auf unserer Internetseite

Wir entschludigen uns fur alle Schwierigkeiten, die es beim Benutzen der "alten"Internetseite in den letzten Monaten gab. Wir warden alle technischen Probleme unverzuglich beheben und regelmazig aktuelle Fotos zu allen Artikeln hochladen. Wir hoffen, dass dadurch die Auswahl leichter und angenehmer wird. Zu jedem Artikel haben wir neben den technischen Informationen auch geschichtliches Aspekt hinzugefugt. Auch die Nenngroze hat ab jetzt bei uns ein breiteres Spektrum: neben der Nenngroze H0 haben wir auch TT und 0 in unser Sortiment eingefuhrt. Ab 2015 gibt es bei uns einen neuen Sortimentbereichin der Nenngroze H0: Lampenschirme fur Gebaude, Holz-, Stahl- und Eisenmasten in neuen Farben.Etwas spater wollen wir neue Sorten von Stahl- und Eisenmasten dinfuhren. Fans von Nenngroze TT konnen sich auf elektrische Holzmasten, Gebaudelampen, Telegrafenmasten und Signale auf einem Signalgestell freuen. In der Nenngroze 0 werden wir Signalmasten, signale auf einen Signalgestell und Signale fur den Bahnubergang herstellen.

  Zbyszek Kluba
5 grudnia 2014
Otwarcie strony
    Witamy na naszej nowej stronie internetowej.

Przepraszamy za wszelkie uciążliwości podczas korzystania ze starej strony internetowej w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W najbliższym czasie będziemy sukcesywnie wymieniać stare zdjęcia na nowe oraz tam, gdzie ich nie ma uzupełniać. Również na bieżąco będziemy likwidować problemy techniczne związane z rozruchem strony. Mamy nadzieję, że wybór produktów na nowej stronie będzie prostszy i przyjemniejszy. Przy każdym produkcie umieszczona jest informacja techniczna oraz historyczna, która powinna ułatwić wybór. Obok naszej podstawowej skali H0 znalazły się teraz skale TT oraz 0, które wzbogacą naszą ofertę. W naszej podstawowej skali HO pojawiły się nowe kategorie produktów, które sukcesywnie od początku 2015 roku będziemy wprowadzać do oferty. W pierwszej kolejności pojawią się nowe oprawy oświetleniowe w nowej kolorystyce w wersjach na budynek oraz słupy drewniane i żelbetowe. W późniejszym okresie wzbogacimy ofertę H0 o nowe typy słupów żelbetowych. Miłośnicy skali TT w 2015 roku mogą liczyć na sygnalizator na podstawie sygnalizatora ( karzełek), słupy elektryczne drewniane, lampy na budynek oraz słupy telegraficzne. W skali 0 będą dostępne sygnalizatory świetlne na słupie, sygnalizator na podstawie sygnalizatora (karzełek) oraz sygnalizator przejazdowy.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony   Zbyszek Kluba z zespołem